BE A LEADER
AND STAY STRONG
4 วันในโครงการนี้คุณจะได้…
“พลิกมุมคิด” ผ่าน CASE STUDY ของนักธุรกิจไปกับนักเจาะคมคิด
เรียนรู้ศาสตร์การบริหารทีม สร้างวัฒนธรรมของผู้ชนะในองค์กร
เพื่อพัฒนาศักยภาพ พร้อมส่งต่อพลังให้บุคลากรทำงานอย่างเต็มกำลัง
และความสามารถ
เช็คสุขภาพของแบรนด์ไปกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ
เข้าใจหัวใจของ CONTENT MARKETING
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการตลาดออนไลน์ให้กับแบรนด์
เจาะเคล็ดลับสู่ความสำเร็จของ “คนสร้างแบรนด์”
เพื่อนำมาต่อยอดพัฒนาธุรกิจให้แข็งแกร่งในอนาคต
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนาและเสริมสร้าง
เครือข่ายทางการค้า ให้เป็นครอบครัวเดียวกัน
รายละเอียดโครงการ คลิก
โครงการนี้
เหมาะสำหรับใคร
และ ธุรกิจใดบ้าง
ผู้บริหาร / เจ้าของธุรกิจ /
ทายาทเจ้าของกิจการ
ที่ต้องการอาวุธไปปรับใช้กับธุรกิจของตนเอง
ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม
ร้านอาหาร สถานบันเทิง
และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
*รับจำนวนจำกัดเพียง 30 คนเท่านั้น l SINGHA SMEs Alumni สามารถสมัครได้
สิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรม จะได้รับ...
1. ทุนสนับสนุนสำหรับค่าฝึกอบรม
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น สนับสนุนค่าฝึกอบรม ท่านละ 20,000 บาท
ผู้เข้าอบรมจ่ายเอง 10,000 บาท
2. ประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรรับรองจากบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
(หากท่านเข้าร่วมอบรมครบตามหลักสูตร)
3. องค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ
เรียนรู้จาก นักธุรกิจ นักกลยุทธ์ และผู้เชี่ยวชาญที่เปี่ยมไปด้วยความรู้และประสบการณ์
4. เครือข่ายและพันธมิตรธุรกิจ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างเครือข่ายกับกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ
ผู้บริหารจากสิงห์ คอร์เปอเรชั่น และผู้ประกอบการ

ปฎิทินหลักสูตร
“การเป็นผู้ประกอบการ”

โครงการ SINGHA SMART SMEs 2018
โดย บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
รุ่นที่
36
กรุงเทพมหานคร
สถานที่ฝึกอบรม: โรงแรมเอสซี ปาร์ค แผนที่
วันที่อบรม: 1 – 2 กันยายน 2561
8 – 9 กันยายน 2561
รายละเอียด คลิก

รายละเอียดโครงการ

ด้วยเล็งเห็นความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจ SMEs ซึ่งเป็นธุรกิจที่มี บทบาทสำคัญยิ่งต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเข้มข้น เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ ผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้ชื่อโครงการ SINGHA SMEs ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ ปี 2010
ในปี 2018 นี้ เพื่อให้หลักสูตรเข้มขึ้นยิ่งกว่าปีที่ผ่านมา ทางโครงการ SINGHA SMART SMEs 2018 จึงพัฒนาหลักสูตร เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง ทั่วประเทศ ในธุรกิจร้านอาหาร สถานบันเทิง โรงแรม ท่องเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะมีโอกาสได้เช็คสุขภาพแบรนด์กับผู้เชี่ยวชาญ อบรมด้านบริหารจัดการ Content Marketing, Social Media Marketing เรียนรู้วิธีคิดผ่าน Case Study อย่างเข้มข้น เป็นเวลา 4 วัน
SINGHA SMART SMEs 2018 เน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับกูรูชื่อดัง ผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ และผู้บริหารจากสิงห์ คอร์เปอเรชั่น รวมทั้งระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมเอง เพื่อให้ผู้ประกอบการก้าวขึ้นเป็นผู้นำธุรกิจอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนในอนาคต

ทีมวิทยากร

28 ชั่วโมง แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้...
4 วัน แห่งการแบ่งปันประสบการณ์
อย่าพลาดโอกาสทอง
ในการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ
กับโครงการ “SINGHA SMART SMEs 2018”
โดย บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

รุ่นที่ผ่านมา

ติดต่อเรา

โครงการ SINGHA SMART SMEs 2018
22/1 ซ.ลาดพร้าว 80 แยก 4 ถ.ลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
085 440 1212
contact@singha-sme.com
SINGHA SMEs